Notícies

CLASSES OBERTES I PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

08-03-2021

Aquests darrers dies, hem rebut a totes les famílies que a través del formulari d'inscripció o el telèfon, van concertar una visita al nostre centre, després de mantenir una reunió amb la Direcció.

Per a nosaltres ha estat un plaer conèixer-vos. Esperem que la nostra escola i el nostre Projecte Educatiu us hagi agradat. 

Desitgem que amb les Classes Obertes hàgiu cobert les vostres inquietuds.

Per tal de dur a terme el procés de preinscripció i matrícula és imprescindible que mare/pare tinguin el seu idCat en vigor, ja que tot el procés es farà de manera telemàtica a través de la pàgina web del departament.

A continuació us fem un breu resum dels aspectes de calendari més importants a tenir en compte i el què cal fer en els respectius períodes. Cal tenir en compte que, fins que no es publiqui al DOGC la resolució de la preinscripció, hi podria haver modificacions en algunes dates.

Del 15 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui.

25 i 26 de març de 2021: presentació de documentació

Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no hagueu pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

19 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

7 de maig de 2021: llista ordenada

Després del sorteig, s'elabora la llista de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

7 de juny de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

Del 14 al 18 de juny de 2021: matriculació

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

El dimarts 15 de juny, convoquem a una reunió informativa a les famílies de nova incorporació del curs 2021 – 2022, on signareu la carta de compromís i podreu encarregar la uniformitat pel proper curs. 

Pel que fa a la documentació:

Com que aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

-      Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-      DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen.

 

IMPORTANT!

Per tal de facilitar tot aquest procés telemàtic pel que fa a la presentació de preinscripcions, volem oferir-vos la nostra ajuda. Estarem a l'escola a fi de facilitar aquesta tasca informàtica els dies: 16, 17, 18, 19, 22 i 23 de març de 15 a 18:30h.

 

Moltes gràcies.

 

 

Equip Directiu.

 


Xarxes socials: