L'escola

El nostre equip


EQUIP DIRECTIU:

Enric Grau i Martín: Titular del Col·legi Singuerlín | e.grau@singuerlin.cat

Javier Palomares Andrés: Administrador | j.palomares@singuerlin.cat

Alba Garcia i Ferràs: Directora del Col·legi Singuerlín | a.garcia@singuerlin.cat

Toni Martinez Alonso: Sots-director i Cap d'estudis d'Educació Secundària Obligatòria| t.martinez@singuerlin.cat

Mari Cruz Garcia Fernández: Cap d'estudis de Primària | mc.garcia@singuerlin.cat 

Alba Grau Garcia:Cap d'estudis d'Educació Infantil | a.grau@singuerlin.cat

  

CAPS DE DEPARTAMENT:

Sonia Gómez Alonso: Departament de llengües | s.gomez@singuerlin.cat

Vanesa Torrecila Tornay: Departament de ciències | v.torrecilla@singuerlin.cat

Montse Garcia Villatoro: Departament Humanístic | m.garcia@singuerlin.cat  

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL

Bea Linde (tutora de P3) b.linde@singuerlin.cat

Noelia Torralbo (tutora de P4) n.torralbo@singuerlin.cat 

Vanesa Torrecilla (tutora de P5) v.torrecilla@singuerlin.cat

Emma Sierra (Suport Educació Infantil) e.sierra@singuerlin.cat 

 

ESPECIALISTES

Laura González (especialista de Música) l.gonzalez@singuerlin.cat 

Sergi Vallverdú (especialista de Psicomotricitat) s.vallverdu@singuerlin.cat 

 

CAP D'ESTUDIS

Alba Grau | a.grau@singuerlin.cat

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

Mari Cruz Garcia (tutora de 1r de Primària) mc.garcia@singuerlin.cat

Ester Villacampa (tutora de 2n de Primària) e.villacampa@singuerlin.cat 

Mar Casas-Salat (cotutora de Cicle Inicial) m.casas-salat@singuerlin.cat

 

CICLE MITJÀ

Sònia Gómez (tutora de 3r de Primària)  s.gomez@singuerlin.cat 

Montserrat García Villatoro (tutora de 4t de Primària) m.garcia@singuerlin.cat

 

CICLE SUPERIOR

Xavier Soler (tutor de 5è de Primària) x.soler@singuerlin.cat

Alba Grau Garcia (tutora de 6è de Primària) a.grau@singuerlin.cat

 

ESPECIALISTES

Miren Garayo Gaubeca m.garayo@singuerlin.cat | Especialistes en Llengua Anglesa.

Sergi Vallverdú Martínez s.vallverdu@singuerlin.cat | Especialista d'Educació Física.

Laura González González  l.gonzalez@singuerlin.cat | Especialista de Música.

TACOA c.martin@singuerlin.cat i a.gomez@singuerlin.cat Musical.

Simon Reyes | Especialista Guitarra - Conservatori del Liceu.

 

CAP D'ESTUDIS

Mari Cruz Garcia | mc.garcia@singuerlin.cat

 

 

ESO

Patricia Beltrán (tutora de 1r d'ESO) p.beltran@singuerlin.cat

Anna Raventós (cotutora de 1r d'ESO) a.raventos@singuerlin.cat

Judit Padilla (tutora de 2n d'ESO) j.padilla@singuerlin.cat

Joan Poch (cotutor de 2n d'ESO) j.poch@singuerlin.cat

Toni Martínez (tutor de 3r d'ESO) t.martinez@singuerlin.cat

Roger Soley (cotutor de 3r d'ESO) r.soley@singuerlin.cat

Josep Lluís Barcia (tutor de 4t d'ESO) jl.barcia@singuerlin.cat

Javier Palomares (cotutor de 4t d'ESO) j.palomares@singuerlin.cat

  

CAP D'ESTUDIS:

Toni Martínez | t.martinez@singuerlin.cat

  

 

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

Paula Morros Díaz - Psicòloga | p.morros@singuerlin.cat

Mari Cruz Garcia Fernández - Pedagòga, psicopedagòga i mestra | mc.garcia@singuerlin.cat

Sonia Gómez Alonso - Mestra i Psicopedagoga | s.gomez@singuerlin.cat

Ester Villacampa Megia - Mestra i especialista d'educació especial | e.villacampa@singuerlin.cat