L'escola

Cambridge International School


El Col·legi Singuerlín és centre formador i examinador de Cambridge. Això significa que al llarg del curs, a través de les extraescolars d'anglès, l'escola prepara amb el mateix mètode i materials de Cambridge al seu alumnat per les proves d'acreditació oficial de nivell d'anglès. Aquests exàmens tenen un gran reconeixement internacional en l'àmbit de la certificació del coneixement de la llengua anglesa, com a llengua estrangera. Aquestes certificacions són reconegudes per més de 13.500 institucions en 130 països.

Per a què serveix un certificat d'anglès de Cambridge?

En el Pla Bolonya, el nivell PET de Cambridge (B1) és el requisit lingüístic mínim imprescindible per a aconseguir la llicenciatura universitària de grau. És requisit imprescindible per a demostrar un nivell d'anglès en sol·licitar plaça per a estudis de grau o postgrau en una universitat estrangera, o bé per a obtenir el títol universitari a Espanya. És més, depenent del grau poden exigir una acreditació oficial del nivell PET (B1) o bé una del FIRST (B2).

Per què fer-ho a l'escola?

L'escola aposta per una educació integral i completa i donem una gran importància a l'aprenentatge de la llengua anglesa de manera global, treballant les quatre competències de la llengua: l'expressió oral i escrita i la comprensió lectora i la comprensió oral. La progressió del nostre alumnat és contínua, pas a pas, milloren les capacitats lingüístiques, treballant amb materials oficials que combinen interessants llibres i creatives activitats en línia. Cada nivell se centra en el Marc Comú Europeu de Referència (MCER), permetent amb les titulacions oficials de Cambridge, desenvolupa i consolida les habilitats de comprensió auditiva, lectura, expressió oral i escrita.

L'ensenyament és efectiu, l'objectiu clar i l'aprenentatge eficaç.